Beroligende medicin og sovepiller

Beroligende medicn og sovemedicin

Sundhedsstyrelsen har indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (Benzodiazepiner).

Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin KUN kan bestilles ved personligt fremmøde.

Receptfornyelse kan derfor ikke ske pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Hensigten er på lang eller kort sigt udtrapning. Alle der ønsker dette tilbydes en konsultation i lægehuset.

Du skal være opmærksom på at fast indtag af beroligende medicin ikke er forenligt med bilkørsel.  Undtaget er præparater som er i kroppen i kort tid fx visse sovetabletter.

Institut for Rationel Farmakoterapi har udgivet en folder som på en god måde forklare baggrunden for dette tiltag. Denne folder kan fås i lægehuset. De væsentligste punkter er dog refereret her.
Vejledningen anbefaler at bruge:

– sovemedicin i højst 1-2 uger

- angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret.

Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet. Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen.

Bivirkninger:
De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:

– svimmelhed
– døsighed
– hukommelsesvesvær
– koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er: angst, uro og søvnbesvær.

Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Har du ønske om at gennemgå et aftrapningsforløb så få en tid hos lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.
Præperater omfattet af ovenstående:

Alprox Apodorm Apozepam Klopoxid Lexotan Mogadon Stesolid Stilnoct Tafil
Alopam Alprazolam Bromam Imovane Imozop Nimadorm Rivotril Sonata Temesta
Diazepam Flunipam Flunitrazepam Nitrazepam Noctamide Oxabenz Valaxona Zolpidem Zonoct
Frisium Halcion Hexalid Imoclone Oxapax Pacisyn Pronoctan Risolid Zopiclon Zopiclone Zopiklon