Links

Generelt

 

https://aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/hjaelp-i-hverdagen/sundhed-og-omsorgslinjen/
Sundhed og Omsorgslinjen, Aarhus Kommune

http://www.sundhed.dk
På forsiden under “Find behandler” kan du finde kontaktoplysninger på praktiserende speciallæger, psykologer og fysioterapeuter mm. Du kan desuden med din digitale signatur logge på og se dine sundhedsdata, bl.a. sygehusjournal, blodprøvesvar og medicinliste.

http://www.patienthåndbogen.dk
Godt opslagsværk, hvor du kan søge viden om sygdomme.

http://www.diabetes.dk
Diabetesforeningen

http://www.astma-allergi.dk
Astma-Allergi Danmark

https://hjerteforeningen.dk
Hjerteforeningen

https://forloebsplaner.sundhedsmappe.dk
Digitale forløbsplaner

Vaccinationer og rejser

http://www.ssi.dk
Statens Serum Instituts hjemmeside.
Information om det danske børnevaccinationsprogram samt vaccinationer og evt malarieforebyggelse ved udlandsrejser.

Børn

http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger
Der findes ”Forældrevejledninger” om de hyppigste børnesygdomme.

Kvinder

http://www.prævention.dk
Præventionsguide til kvinder.

http://www.gynzone.dk/kvinde-liv/knibeoevelser
Info og videoer med bækkenbundstræning.

Øvelsesvejledning for ryg, hofte, knæ, skulder m.m.

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/oevelsesfilm/