Links

Generelt

Stress folder  “Hvordan håndterer du stress?”

https://aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/hjaelp-i-hverdagen/sundhed-og-omsorgslinjen/
Sundhed og Omsorgslinjen, Aarhus Kommune

http://www.sundhed.dk
På forsiden under “Find behandler” kan du finde kontakt oplysninger på praktiserende speciallæger, psykologer og fysioterapeuter mm. Du kan desuden med din digitale signatur logge på og se dine sundhedsdata, bl.a. sygehusjournal, blodprøvesvar og medicinliste.

http://www.patienthåndbogen.dk
Godt opslagsværk, hvor du kan søge viden om sygdomme.

http://www.diabetes.dk
Diabetesforeningen

http://www.astma-allergi.dk
Astma-Allergi Danmark

https://hjerteforeningen.dk
Hjerteforeningen

https://forloebsplaner.sundhedsmappe.dk
Digitale forløbsplaner

Børn

Børnelægens børne tips.
Råd ved sygdom. Videoer på flere sprog.

http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger
Der findes ”Forældrevejledninger” om de hyppigste børnesygdomme.

Kvinder

Prævention
Præventionsguide til kvinder.

Knibeøvelser
Info. og videoer med bækkenbundstræning.

Øvelsesvejledning for ryg, hofte, knæ, skulder m.m.

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/oevelsesfilm/