Links

Generelt

http://www.sundhed.dk
På forsiden under “Find behandler” kan du finde kontaktoplysninger på praktiserende speciallæger, psykologer, fysioterapeuter mm.

Med din digitale signatur kan du logge på og se dine sundhedsdata, bl.a. sygehusjournal, blodprøvesvar og medicinliste på “Fælles medicin kort”.

http://www.patienthåndbogen.dk
Godt opslagsværk hvor du kan søge viden om sygdomme.

http://www.diabetes.dk
Diabetesforeningen

http://www.astma-allergi.dk
Astma-Allergik forbundet

https://hjerteforeningen.dk
Hjerteforeningen

Vaccinationer og rejser

http://www.ssi.dk
Statens Serums Instituts hjemmeside.
Information om det danske børnevaccinationsprogram og vaccinationer og evt malarieforebyggelse ved udlandsrejser.

Børn

http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger
Der findes ”Forældrevejledninger” om de hyppigste børnesygdomme.

Kvinder

http://www.prævention.dk
Prævention guide.

http://www.gynzone.dk/kvinde-liv/knibeoevelser
Info. og videoer med bækkenbundstræning.

Øvelsesvejledning for lænderyg og skulder

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/oevelsesfilm/